Nyheter Abonner på denne bloggen

Arkiv

Velkommen til Its learning i Løten kommune

Its learning er en digital læringsplattform som brukes av grunnskolene i Løten.

Læringsplattformen gir pedagogisk frihet for læreren og skaper aktive og motiverte elever. Its learning gir flere og tilrettelagte muligheter til tilpasset opplæring og skal være en kommunikasjonskanal mellom lærer og elev, og mellom skole og hjem.

Digital kompetanse er en av de fem grunnleggende ferdighetene kunnskapsløftet vektlegger:
  Å kunne uttrykke seg muntlig.
  Å kunne uttrykke seg skriftlig.
  Å kunne lese.
  Å kunne regne.
  Å kunne bruke digitale verktøy.

Kontaktinformasjon:

Kommunalsjef oppvekst:    
Vera Bergersen
Tlf: 62 56 40 20
E-post: vera.bergersen@loten.kommune.no

Skolefaglig rådgiver:    
Bjørn Are Knutsen
Tlf: 62 56 40 27
E-post: bjorn.are.knutsen@loten.kommune.no