Løten kommune

Ikke fra Løten kommune?

Nyheter

Abonner på denne bloggen

Velkommen til Its learning i Løten kommune

Its learning er en digital læringsplattform som brukes av grunnskolene i Løten.

Digital kompetanse er en av de fem grunnleggende ferdighetene kunnskapsløftet vektlegger:
  Å kunne uttrykke seg muntlig.
  Å kunne uttrykke seg skriftlig.
  Å kunne lese.
  Å kunne regne.
  Å kunne bruke digitale verktøy.

Kontaktinformasjon:
Skolefaglig rådgiver:    
Bjørn Are Knutsen
Tlf: 62 56 40 27
E-post: bjorn.are.knutsen@loten.kommune.no

08.08.2014 07:54

Velg språk
Bokmål