Løten kommune

Ikke fra Løten kommune?

Informasjon

Abonner på denne bloggen

Velkommen til Its learning i Løten kommune

Its learning er en digital læringsplattform som brukes av grunnskolene i Løten.

Digital kompetanse er en av de fem grunnleggende ferdighetene kunnskapsløftet vektlegger:
  Å kunne uttrykke seg muntlig.
  Å kunne uttrykke seg skriftlig.
  Å kunne lese.
  Å kunne regne.
  Å kunne bruke digitale verktøy.

Kontaktinformasjon:
Skolefaglig rådgiver:    
Kristian Kjølhamar
Tlf: 62 56 40 27
E-post: [email protected]

04.02.2016 11:30